top of page

Julklappsjakten den 5-6 december ställs in


GKIK har beslutat att inte genomföra årets upplaga av Julklappsjakten 2020 (5-6 december).


Anledningen är naturligtvis den ökande smittspridningen i Sverige och de restriktioner som råder för att anordna tävlingar. Dessa restriktioner innebär per naturlighet och i praktiken att vårt ursprungliga format kring Julklappsjakten ”faller”.
 

Vi har gjort mängder av simuleringar kring tävlingsupplägg och logistikflöden - i Friidrottens Hus och kringliggande lokaler - i syfte att kunna genomföra en ”säker” tävling. Vi har kommit fram till att risken är fortsatt alltför stor för GKIK med de begränsade fysiska- och ekonomiska resurser som vi förfogar över.
 

För att inte äventyra klubbens existens tvingas vi därför med tungt hjärta att ställa in årets Julklappsjakt.
 

Till sist: ett stort tack till er föreningar som hjälpt oss i arbetet genom att svara på vår enkät och till SFIF och GFIF som på ett öppet och konstruktivt sätt hjälpt oss i dialogen.
 

Med de erfarenheter vi skaffat oss av förberedelsearbetet tar vi nu krafttag mot 2021 och förbereder oss för att kunna genomföra Julklappsjakten (den 43:e i ordningen) helgen den 4-5 december 2021.

Styrelsen i GKIK

PS. Behåll era bokningar den 5-6 december i era kalendrar. Öis Friidrott undersöker möjligheterna att anordna Öis RödBlå Vinter Ungdom under dessa dagar i Friidrottens Hus. Besked kommer direkt från Öis inom ett par dagar. DS.
 

bottom of page